Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet "ansikte i blyerts"

Skapad 2019-04-09 10:39 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9
Ansiktet har varit en viktig inspirationskälla för många konstnärer. Hur ansikten återgivits på bilderna under olika tider har förändrats parallellt med utvecklingen inom konsten. Fram till slutet av 1800-talet var ansiktena i allmänhet realistiskt återgivna, ofta med stela ansiktsuttryck. Tidens konstnärer blev allt mindre intresserade av att avbilda exakt och detta förändrade sättet att måla ansikten. I det här arbetsområdet ska ni få möjlighet att arbete som tidigare konstnärer dvs arbeta med klassiskt arbetsmetod dvs göra porträtt i blyerts.

Innehåll

Då fotograferingen slog till på allvar skapades en ny situation som också påverkade porträttmåleri. Med hjälp av kamera kunde allt fler få sitt ansikte avbildat på ett enkelt sätt.
​Foton på sig själva  idag är populärt, vilket yttrar sig i selfie, instagram bilder mm. Vi vill förmedla något med dessa bilder på oss själva
. I denna arbetsuppgift har ni tillgång till foto då ni ska avbilda/porträttera en person.
Checklista för det här arbetsområdet är:
-Du ska ha gjort en förproduktion dvs teckna av ett ansikte fritt från minnet. Detta för att du ska veta vad du kan i ett tidigt skede och reflektera över det som du tex kan tycka vara svårt osv. Du jämför din bild med slutproduktionen reflekterar över din arbetsprocess.
- Gjort olika övningar (info finns stencil som delats ut)
.-Gjort slutproduktionen dvs ansiktet/porträttet som du arbetar med på lektionerna.
-Under tiden dokumenterar du om arbetsprocessen ,fotar av det du arbetar med, skriver om det på din blogg/hemsida.

Teckna (skapa)

Syftet är att fördjupa det egna bildskapandet genom traditionella tekniker  teckningsövningar, skraffering, material och studera ansiktet

Förankring i kursplanen
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Förväntat resultat
Efter arbetsområdets slut förväntas du ha skapa en genomarbetad bild av ett ansikte/porträtt. Du tecknar med olika valörer och skraffering. Du använder kontraster och skuggor för att få närhet och djup i bildytan.


 
Du förväntas logga ditt arbete via din  hemsida där du skriver om ditt arbete utifrån det punkter jag har gått igenom på lektionerna.Du förväntas skriva en analys utifrån frågorna nedan där du beskriver din arbetsprocess.


Självbedömning

Inför varje avslutat arbetsuppgift/arbetsområde vill jag att du svarar på följande. Där förklarar du hur du har tänkt omkring din arbetsuppgift och arbetsprocessen.

 

Frågor:
1. Beskriv uppgiften.
2. Varför skulle du arbeta med detta?
3. Vad skulle du lära dig?
4. Vad har du lärt dig?
5. Hur gick det?
6. Har du nått målen i denna uppgift?
7. Är det något du skulle kunna ha arbetat mer med?

 
 

 

Uppgifter

  • Arbetsområdet "ansiktet/porträtt"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: