Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The book about me - Engelska årskurs 5

Skapad 2019-04-09 10:49 i Ljungviksskolan Lerum
Under veckorna 45-47 kommer vi att jobba med ett arbetsområde som heter The book about me. Du kommer att lyssna, läsa, berätta och skriva.
Grundskola 5 Engelska
Under vårterminen kommer vi att jobba med ett arbetsområde som heter The book about me. Du kommer att lyssna, berätta, skriva. Områden som vi kommer att skriva om är: My name This is how I look My House My Room My family Me as a Baby My Clothes My favourite Food My friends My School My Hobby If I won a Million My Idol Travelling

Innehåll

 Förmågor som vi ska utveckla

Du ska utveckla din förmåga att skriva. Du kommer utvidga ditt ordförråd genom att ta reda på nya ord som du måste använda för att skriva om de olika områdena.

Centralt innehåll som vi ska studera

Finns längre ner i dokumentet.

 

Läsförståelsestrategi

Vi kommer arbeta med med hjälp av ett häfte som innehåller instruktioner, ord, meningar. Dessutom använder vi texter från boken som används  i undervisningen.

Aktivitet

Du kommer att skriva boken om dig själv och du kommer att berätta för andra om det du skrivit om du vill.

Arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt.

Stödverktyg

Alla får ett häfte med glosor och frågor som stöd. 

The Book about Me

 Chapter-My name, This is how I look, My House, My Room, My family, Me as a Baby, My Clothes, My favourite Food, My friends, My School, My Hobby, If I won a Million, My Idol, Travelling

 

TERMINSPLANERING ENGELSKA

Mål som du ska ha uppnått i slutet av årskurs fem när det gäller engelska.

Eleven skall:

· kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo

inom för eleven välbekanta områden,

· kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,

· kunna i enkel form berätta något om sig själv och andra,

· kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar,

· kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,

· känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,

· kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t ex ord och fraser går till,

· kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga presentationer i samarbete med andra eller på egen hand.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Tillsammans samlar vi ord och uttryck kring arbetsområdet. Efter det

får du själv arbeta med att skriva en egen bok om dig själv, där ett visst område ska bli klart varje vecka. Läxan kommer att bestå dels av skrivuppgifter. Du får också lära dig använda Google translate för att slå upp ord som du

kan behöva i ”The book about Me”

 

När arbetar vi med detta? På engelska lektionerna så klart, men du kommer också att få arbeta på arbetspassen.

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöm.

I slutet av projektet kommer jag bedöma din bok och ge dig en skriftlig uppgift som du ska utföra.

 

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Min formativa bedömning kommer att ske löpande i form av feedback, det vill säga att jag kommer att ge dig kommentarer på det du gjort och tips på hur du skall jobba vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: