Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk8 - ¡Vamos! + El cuerpo y la salud

Skapad 2019-04-09 12:42 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Temat är "Kroppen och hälsan" som innebär att vi ska lära oss sådan som är behövligt för att gå på apotek eller till sjukhus. Därför behöver vi lära oss att beskriva hur vi mår och var vi har ont. Vi kommer också lära oss användara ord och fraser för att göra upp planer (så som klockan, datum och verbet ir) samt repetera hur man beskriver vägen.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

 

Målet är att du ska kunna:

- göra upp planer och bestämma träff med någon

- beskriva hur du mår och var du har ont

- handla på apotek

- fråga om och beskriva vägen

 

Syftet

Att du ska kunna förstå innehållet i talat språk och texter där man:

- använder sig av ord och fraser typiska för att göra upp planer och bestämma träff (t.ex. datum, klockan och klockslag, verbet ir, användbara ord och fraser)

- besöker apotek och sjukhus, berättar hur man mår och var man har ont (t.ex. verbet doler, kroppens delar, verb i perfekt)

- frågar om vägen (repetition)

 

Att du muntligt och skritligt ska kunna:

- göra upp planer och bestämma träff med någon

- beskriva hur du mår och var du har ont

- fråga och beskriva vägen 

 

Att du ska utveckla olika språkliga strategier.

 

Att du reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med detta tema v.15-20 (11 lektioner)

 

Undervisningen kommer att bestå av:

- Genomgångar

- Texterna från övningsboken (s.64-75)

- Arbete i övningsboken

- Läxor i form av glosor, inspelningar etc.

- Instruktionsfilm på youtube (perfekt i spanska)

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Under arbetets gång kommer en formativ bedömning ske för att du ska förbättra dina förmågor (skriva och prata). Därför är det viktigt att göra uppgifterna på lektionstid och lämna in i tid.

 

I slutet av temat, onsdag v.20 kommer vi att ha ett test i hörförståelse och läsförståelse. Se rödmarkerat ovan vad som kommer ingå. Provet kommer endast att ta med texterna "¡Vamos!" och "¿Vamos a la playa?".

 

Tisdag v.21 kommer ni att få skriva en text om er själva som sammanfattar vad ni lärt er under åk8.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: