👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppetossa

Skapad 2019-04-09 12:59 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
Hoppetossa med vävd kropp och flätade ben

Innehåll

MÅL

Du lär dig grunderna i några hantverkstekniker och får bekanta dig med olika material och redskap.

UNDERVISNING

Du får lära dig att väva, fläta, sy kaststygn för hand och sy i knappar. Du övar på att göra mallar, klippa i tyg och följa instruktioner. Vi har gemensamma genomgångar och möjlighet till repetition 1-1 och instruktionsfilmer på YouTube. 

BEDÖMNING 

Du får feedback på ditt arbete, din skriftliga utvärdering och din slogg (slöjdlogg) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Hoppetossa

Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Mer än godtagbara kunskaper
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Slöjdföremål
 • Sl
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat tillverka en Hoppetossa utifrån instruktioner.
Du kan på ett mer utvecklat sätt tillverka en Hoppetossa utifrån instruktioner.
Slöjdens redskap
 • Sl
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
Du kan använda några av de vanligaste redskapen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda några av de vanligaste redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Självständighet
 • Sl
 • Sl
 • Sl  1-3
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan du formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdering och slogg (slöjdlogg)
 • Sl
 • Sl  1-3
 • Sl  1-3
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge mer utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.