Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka och utforska i naturen under våren

Skapad 2019-04-09 13:20 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi ser att barnen visar intresse för djur, växter och olika saker de upptäcker ute.

Innehåll

Bakgrund

”Naturvetenskap i förskolan..

 

Handlar om att barn får möjlighet att:

-förundras över

-uppleva, uppmärksamma och urskilja,

-utforska och experimentera

-samtala om, diskutera och jämföra..

 .. skönjbara fenomen och händelseförlopp i förskolans vardag, den nära omgivningen och i det egna livet.”

 Naturvetenskap i förskolan, Monica Haraldsson Sträng,IPKL, Göteborgs universitet

 

Nuläge

Barnen hittar ständigt saker i utemiljön som fångar dem. Ta till vara dessa möten genom att samtala, forska vidare och ta reda på det vi inte vet. 

Barnens intresse för insekter och kryp. Samtal kring det som dyker upp. Artbestämning mm. 

Barnens intresse för kärnor i frukt, i pumpor och fågelfrön som vi matar fåglarna med i våra fågelhus.

Barnens stora intresse för grovmotorisk aktivitet. Klättra, hoppa, springa etc.

Kring dessa intressen ställer vi dessa nyfikenhetsfrågor:

- Vad leker och inspireras barnen av i en bekant naturmiljö?

- Vad kan vi som pedagoger tillföra för att inspirera barnen vidare?

Detta vill vi utveckla

Barnens intresse för det "lilla" - ex en vacker sten, pinne, nyckelpiga etc.

Barnens kunskaper om odling.

Barnens empatiförmåga - värna om allt levande

Kommunikation - samtala och reflektera kring det jag fångas av. Att berätta såväl som att lyssna på någon annan.

Generativt lärande - det man inte vet kan man ta reda på - det man inte kan går att lära sig.

Barnens motorik - Värna om sitt välmående genom hälsa och rörelse.

 

Så här ska det gå till

Daglig utevistelse

Utflykter i vårt närområde - bekanta promenadstråk såväl som utmanande nya miljöer.

Stanna upp efter barnens nyfikenhet såväl som att uppmärksamma barnen på saker vi hör och ser

Använda luppar med burk för att utforska insekter och annat lite närmare

Ta reda på det vi inte vet. Söka på internet, böcker

Låna web-ägg av vår IKT-pedagog - det jag fokuserar ägget på ser jag förstorat i I-paden.

Plantera och följa händelseförloppet, använda bilder att samtala kring som handlar om odling.

Skapande aktivitet såväl ute som inne

Utmana barnen motoriskt i olika miljöer

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Foto/film - barnen får reflektera kring sitt eget lärande

Dokumentationsvägg i tamburen

Grupplärlogg/ Barnens individuella lärloggar

 

Så här blev det/reflektion

 

Barnen uppmärksammas och upptäcker fler och fler småkryp som vi lägger i burken vi har med på promenaden. Många fascineras och vill titta länge på hur ex spindeln rör sig. Sången "Imse vimse.." blir given att sjunga. Vem som får bära burken är viktigt och reflektionen är tydlig att ta med de små lupparna med lock för att var och en som vill kan få ha sin egen insekt i burken. Vi för samtal kring empatin för den lilla varelsen och vikten av att släppa ut den innan vi går tillbaka eller senare under dagen om vi vill titta vidare på förskolan.

 

Att röra sig i miljöer som är utmanande på olika sätt..

 

Fascinerande med en humla på blomman. Nyfikenhetsfrågor ställs.. Vad kan humlan tänkas göra på blomman?, Vad har blomman för färg?  

 

Barnen blir bekanta med begrepp såsom jord, frö/kärnor, plantering, vattna, odla osv.

 

 

 

 

Vi planterar ut våra butternut-plantor i större kruka utomhus. 

 

Utforska med web-ägg. Detta verktyg är nytt för delar av gruppen, men de äldsta har varit med om detta tidigare. För att bli inspirerade i uppstarten finns lite växter såsom maskros och maskrosboll med frö framtaget inomhus. Att barnen med hjälp av pedagog få zooma in föremålet och se det under stor förstoring i I-paden. Det visar sig svårt för barnen att hålla web-ägget så pass stilla att motivet blir tydligt. De tycker att zoomfunktionen är väldigt intressant, zooma in/zooma ut. Kommande dagar får webägget följa med oss ut på forskningsuppdrag. Vi ser att insekter som rör sig snabbt såsom myror, nyckelpigor etc är svåra att "hinna med". Med hjälp av en mindre burk kan vi sätta äggets fokus precis över insekten vilket gör att det fungerar bättre. Sniglar visar sig vara perfekta att zooma in då de är lagom snabba.. Barnen tar foton på det vi zoomar in som vi kan samtala kring. Barnen får nyfikenhetsfrågor kring likheter/olikheter, färger, mönster, olika delar på insekter såsom ögon/ vingar/ben osv.  Bild text web-ägg

 

 

Barnen får odla sin egen solros.. Process.. fylla på jord- sätta frö- vattna- följa frö till planta- vattna. Reflektera kring händelseförloppet.  Stor entusiasm i aktiviteten att fylla på jord och vatten. Aktiviteten följs upp ute genom hinkar, spadar och vatten i vattenkannor.      

Barnen får ta hem sin planta för att följa och fascineras av hemma under sommaren. Många av barnen visar på en stor glädje och stolthet i momentet att få visa och ta med sig hem.

 

Analys:

Barnens egna upptäckter är otroligt viktiga när det gäller den spontana undervisningen, det krävs att vi pedagoger har våra uppsatta mål klart för oss. Att även vi visar på en nyfikenhet på att lära mera och stannar upp i lärprocessen.

I de planerade aktiviteterna som vi haft kring odling är det viktigt att vi förbereder noga, val av plats, antal barn i gruppen och tid spelar stor roll. Barnen har kunnat jobba kvar så länge deras intresse och fokus tillåter.

När barnen får möjlighet att utforska i lugn och ro gör det skillnad på barnens fokus och uthållighet. När vi erbjuder något som är meningsfullt och intressant ser vi ett större engagemang hos barnen. Tidigare erfarenheter hos barnen spelar också en viktig roll i sammanhanget.

I undervisningen använda de rätta begreppen i kommunikationen med barnen. Vi har kunnat se att barnen sen använder sig av dessa begrepp i sitt berättande. Ex såsom ”odling”, ”frö”, ”plantera”, ”trädgårdssnäcka”, ”växa”.. vi pedagoger förundras över vilka förmågor dessa små barn har i att formulera, minnas och kunna återberätta.

Rörelseaktiviteter - vi kan se en stor rörelseglädje hos i stort sett alla barn i gruppen när de rör sig fritt på förskolegården. Den kuperade terrängen utmanar dem i såväl klättring, krypa, springa.. från att några barn ex visat en stor försiktighet i ex röra sig i nivåskillnader till att ta dessa steg lättare och lättare. Närmiljön inbjuder till flera spännande motoriska miljöer. Ytor att springa på, klättra, balansera eller rulla ner för. Att tillföra bollar i dessa aktiviteter har upplevts positivt. Barnen har visat sig klara av att gå med promenadrepet i stor utsträckning. De allra yngsta har åkt vagn. Utmaningen har varit att hålla ihop gruppen då området vi rört oss till varit öppet och inte alltid inhägnat. Med tanke på säkerheten har vi av denna anledningen ofta delat gruppen och inte gått iväg alla. Fungerat bra då vi varit fyra pedagoger i gruppen.

Att använda sig av web-ägget i undervisningen upplevdes spännande. Fascinerande bilder togs som barnen sen kunde studera, reflektera och samtala kring. Visade sig lite svårt för barnen att zooma in i rätt läge det man ville utforska och flera barn kunde då tappa intresset i stunden. En annan observation är att barnen i denna åldern behöver ett konkret föremål såsom snäcka, kapsyl el dyl för att uppfatta att det är samma sak under webägget som på I-padens skärm. 

Uppgifter

 • Mindmap

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: