Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta och dramatisera - år 6

Skapad 2019-04-09 13:39 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Engelsk teater i år 6
Grundskola 6 Engelska
Teater! Under de kommande veckorna kommer vi att jobba med teater. Du kommer få skriva manus och därefter spela upp en teater. Detta gör vi för att hitta nya sätt att befästa och bearbeta engelskkunskaperna och för att träna muntligt framträdande på engelska.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du tillsammans med en kompis skriva manus till en teater. Du kommer träna på ditt framförande för att sedan spela upp för kompisarna i klassen. 

Konkreta mål:

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* Formulera dig på engelska.

* Bearbeta och göra förbättringar av ditt framställande.

* Uttrycka dig på engelska med ord, fraser och meningar.

* Lösa problem som förbättrar interaktionen.

 

Undervisning:

Vi börjar med att välja genre och delas in i grupper.

Tillsammans med sin grupp välja utifrån temat och därefter skriva ett manus på engelska. 

Läsa igenom och bearbeta sitt manus så det blir riktigt bra. Tänk på rätt tempus! :-)

Träna på sitt manus, förbereda sitt framträdande och genomföra ytterligare förbättringar av framträdandet. 

Visa upp sin teater för grupp/klassen och kanske för en annan klass på skolan...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: