Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd tid och hastighet

Skapad 2019-04-09 13:56 i Britsarvsskolan Falun
Grundläggande talförståelse
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

    • Uttrycka längd och tid med lämpliga enheter

    • Sambandet mellan sträcka, tid och hastighet för att utföra olika beräkningar

    • Skapa tabeller för att sammanställa statistik

    • Avläsa, tolka och rita olika typer av diagram

    • beräkna olika lägesmått.

Begrepp

Längd, meter, tid, sekund, hastighet, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

 Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter

Bedömning

Sker vid ett skriftligt prov.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i ...sammanhang på ett... fungerande sätt.
...grundläggande..välkända...i huvudsak fungerande..
...goda...bekanta...relativt väl..
...mycket goda...nya...väl..
Metoder
Eleven kan välja och använda...fungerande matematiska metoder med... anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...resultat.
...i huvudsak...viss.. tillfredsställande..
...ändamålsenliga..relativt god...gott..
...ändamålsenliga och effektiva..goda...mycket gott...
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt.. förhållandevis god..
..ändamålsenligt och effektiva..god..
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med... anpassning till problemets karaktär samt...enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
..i huvudsak .. viss... bidra till att formulera...
..relativt väl...förhållandevis god..formulerar...som efter någon bearbetning...
...väl...god...formulerar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: