Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-2019 Uteperiod, friidrott, kondition, orientering och lek årskurs 5

Skapad 2019-04-09 14:23 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi kommer att ha inomhus och utomhusidrott under den här höstterminen. Tanken med detta arbetsområde är att du ska få lära dig grunderna i olika friidrottens grenar. Du ska också få chansen att öva upp din kondition. När vi leker är det framförallt dina kunskaper i Ture vi kommer att öva på.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att ha inomhus och utomhus idrott under den här vårterminen. Tanken med detta arbetsområde är att du ska få lära dig grunderna i olika friidrottens grenar.Du ska också få chansen att öva upp din kondition och din orienteringsförmåga.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar aktivt efter bästa förmåga.

Du planerar naturvistelserna genom att du ta med dig kläder efter väder.

Du känner till och använder dig av reglerna i lekarna och idrotterna.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på och uppvisar att du klarar av grunderna i friidrottens olika moment: springa, hoppa, kasta, stöta. osv.

Orientera sig i känd miljö.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Skador
 • Friidrott
 • Lekar
 • Kondition
 • Allemansrätten
 • Orientering

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare. Du visar detta exempelvis genom att vara tyst vid samlingar.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter samt att inte fuska.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: