Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag & rätt v18-19 7B

Skapad 2019-04-09 14:56 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Riksdagen bestämmer lagarna, polisen ska se till att de följs och domstolarna dömer. De tre är grunden i det svenska rättssystemet. I en demokrati är det viktigt med rättssäkerhet. Rättssäkerhet innebär bl.a. att även de som har makten måste följa lagarna, ingen ska godtyckligt kunna sättas i fängelse och lagen ska vara lika för alla. Brottslighet får stort utrymme i nyheterna och diskuteras ofta flitigt, t.ex. hur brottsligheten förändras och vad man kan göra för att minska brottsligheten. Den 26/5 är det dessutom val till EU-parlamentet. Därför ska vi även ta upp det. Skolval torsdag den 23/5.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att gå igenom grunderna i det svenska rättssystemet, studera valda delar av de mänskliga rättigheterna (MR) och Barnkonventionen (barnens rättigheter) samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Vi ska även studera brottsutvecklingen (statistik) med fokus på dödligt våld och ungdomar. Det blir genomgångar, uppgifter till statistik och artiklar, diskussioner och filmer (domstol.se ”misshandel på krogen” och UR play ”Justitia”).

Vi kommer även gå igenom grunderna i EU och EU-valet.

Arbetsområdet avslutas med ett prov. Information om provet på nästa sida. Källorna finns på teams.

Prov: Onsdag den 8/5

Källor:

1.     Faktahäfte om ”Text om Lag & rätt och EU” (Ett ihopklipp från SO-rummet) 8 sidor

2.     De mänskliga rättigheterna, Barnens rättigheter och Diskrimineringsgrunderna i svensk lag. (utdrag)

3.     Rättegångskedjan och domstolen (bilder och text)

4.     Ungdomar och brott (Brå, brottsförebyggande rådet)

5.     Statistik: Om dödligt våld (Brå) och Skolundersökningen 2018

6.     Artiklar: Mitt i Söderort ”Peter och Rene hoppade av gänglivet”

DN ”Internet får färre unga att begå brott”

Mitt i söderort ”Dödskjutningarna färre 2018 –men fler skadades”

Metro ”Sveriges dödliga skjutvapenvåld – extremt i Europa”

Quizlet.com, för att träna begreppen (Sök på classes ”Ekens skola SO åk 7 Fredrik Palmgren”)

Tips på hemsidor: domstol.se (Sveriges domstolar), polisen.se, bra.se (Brå), eu.riksdagen.se

 

 

PROVET

Det blir flera frågor och uppgifter på provet.

  1.  Du ska kunna förklara begreppen kortfattat.
  2. Det blir frågor om begreppen och hur de hänger samman.
  3. Det kommer att vara sant och falskt om begreppen.
  4. Det kommer att vara frågor till statistik och/eller artiklar.
  5. Följande frågor bör du kunna besvara och föra ett kortare resonemang runt:

a)     Vilken roll har riksdagen, polisen och domstolarna i det svenska rättssystemet?

b)    Vad innebär rättssäkerhet? Ge exempel och förklara varför är det viktigt?

c)     Hur går en rättegång till? Vilka är inblandade? Vilken uppgift har de?

d)    Hur mäter man brottsligheten? Varför finns det ett stort mörkertal?

e)    Ökar eller minskar det dödliga våldet?

f)      Ökar eller minskar brottsligheten bland unga? Orsaker?

g)     Vilka blir konsekvenserna av brott?

h)    Hur kan man minska brottsligheten?

i)      Vad handlar Europaparlamentsvalet om? Vilken makt har Europaparlamentet?

j)      Likheter mellan EU:s organisation (Kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet) och Sveriges (Riksdag och regering)? Skillnader?

 

Tips: Förutom aktivt deltagande på lektionerna är det bra att läsa källorna flera gånger samt träna begreppen på quizlet. Börja tidigt med begreppen, de är många.

 

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med följande delar ur det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap:

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer

• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

E-ord

De mänskliga rättigheterna

Barnens rättigheter

Diskriminering

Brott

Brottsoffer

Brottsstatistik

Mörkertal

Lagar

Riksdag

Polis

Domstol

Tingsrätt

Hovrätt

Högsta domstolen

Domare

Åklagare

Advokat (försvarsadvokat)

Vittne

Fängelse

Böter

Straffmyndig

Skadestånd

 

EU

EU-parlamentet

EU-kommissionen

Ministerrådet

 

C/A-ord

Rättssystem

Rättssäkerhet

Rättsstat

Barnkonventionen

Offentlighetsprincipen

Diskrimineringsgrunderna (7st)

Brottsbalken

Anhålla - Häkta

Mord - Dråp

Livstid

Nödvärn

Förundersökning

Åtalsunderlåtelse

Rättegång:

1.     Domstolens huvudförhandling

2.     Domstolens enskilda överläggning

Nämndeman

Målsägare

Vittnesed - Mened

Tilltalad

Påföljd (=straff):

1.     Dagsböter

2.     Penningböter

3.     Villkorlig dom

4.     Skyddstillsyn

5.     Sluten ungdomsvård

6.     Samhällstjänst

7.     Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården

Organiserad brottslighet

Socioekonomiska

 

Segregation

 

Matriser

Samhällskunskap - Lag & rätt

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och använder begrepp från det centrala innehållet (E-orden)
Du kan använda begrepp relativt väl fungerande sätt och använder begrepp från det centrala innehållet (E-orden och hälften av C/A-orden)
Du kan använda begrepp väl fungerande sätt och använder begrepp från det centrala innehållet (Alla orden)
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang kring det centrala innehållet.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang kring det centrala innehållet.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring det centrala innehållet.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: