Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jord

Skapad 2019-04-09 15:28 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
I denna planering får ni läsa hur vi ska arbeta med vårt nya tema jord. Det ska bli spännande och roligt!

Innehåll

Planering av undervisning

Jord

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

Vi har tidigare haft vatten och luft som teman och vi tycker nu att jord passar in till kommande projekt, då våren närmar sig med stormsteg.

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Syftet med projektet jord är att barnen ska få en större förståelse om vad det är, hur det känns och ser ut. Vi vill att de ska få en möjlighet att utveckla sin kunskap om naturens olika kretslopp, om hur människor och natur påverkar varandra. Vi vill även att barnen ska få en förståelse om naturvetenskap och kunskap om växter och djur.

 

 

 

Barnens fråga / hypotes

 

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Barnen ska få en förståelse kring jorden och naturens kretslopp. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Plantera

Prata om vad det bor för djur i jorden- ha det med på samlingen

Utifrån jord, studera olika kryp

Titta på kort filmer från Youtube på myror, larver, nyckelpigor som lever i jord.

 

Låna böcker om jord och om hur blommor växer

Sätta upp blommor på trädet vid fönstret- skapande aktivitet

Studera tussilago, vår tecken – stämpla med toarulle mot papper

Ta silkespapper och rulla till bollar och göra blommor

Gör fjärilar av kaffefilter.

 

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Både inomhus och utomhus samt olika utflykter med promenader. Inomhus, kan vi vara i ateljén, vinterträdgården och inne på avdelningarna.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Pedagogen ska vara närvarande och se hur barnen reagerar/ förstår när de får känna på jord.

 

 

Val av material

 

Jord

Disktrasa

Frön: morot, blomkrasse, solros

Plastficka

Mjölkpaket

 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Fotografera och videofilma under aktivitetens gång, skriv en kort sammanfattning hur det har gått under aktiviteten samt vilka samtal som har kommit upp.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Sätta upp fotografier på avdelningen från aktiviteten i ett bildcollage (inplastat). Där kan barnen och föräldrarna sedan själva titta på vad de har gjort. Lägga in bilder i veckobrevet från aktiviteterna och visa hur det gick till.

 

Hur anpassar jag undervisningen till flerspråkiga barn?

 

Vi som pedagoger  skulle kunna förbereda genom att kolla upp vad vissa ord eller begrepp såsom jord, blomma och myra.

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Efter alla aktiviteter får pedagogen sätta sig ned och skriva hur det har gått och skriva vad som kan förbättras. Pedagogen ska ta kort och videofilma under aktivitetens gång. Sedan kan pedagogen projicera det under en samling så barnen ser det vi har gjort. Man skulle kunna uppmana barn att titta på olika bilder från aktiviteterna och ställa frågor vad vi gjorde och hur det gick. Därav få vi pedagoger en uppfattning om hur mycket barnen har tagit till sig kunskapen.

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: