Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjul och däck

Skapad 2019-04-09 15:36 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Hjulutrustningsteknik
kunskap om hjul och däck.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Säkerhet och komfort, till exempel beroende av däcktyp.
  Hju  -
 • Branschens verksamhet, verksamhetsområden och förutsättningar samt faktorer som påverkar lönsamhet och resultat.
  Hju  -
 • Däckets uppbyggnad, material och hur däck tillverkas.
  Hju  -
 • Gummiblandningens betydelse för slitage, väggrepp, friktion och användningsområde, till exempel vinter-, sommar- och friktionsdäck.
  Hju  -
 • Märkning av däck.
  Hju  -
 • Fälgar och fälgsystem.
  Hju  -
 • Bromssystemets påverkan på hjulutrustningen.
  Hju  -
 • Däckslitage och faktorer som påverkar hållbarheten, till exempel fel i hjulupphängning och bromsar.
  Hju  -
 • Marktryck, till exempel ett hårt eller mjukt däcks inverkan på underlaget.
  Hju  -
 • Uppluftning och lufttryckets betydelse för köregenskaper, miljö och säkerhet. Olika fyllningsmetoder av hjul.
  Hju  -
 • Felsökning och diagnostisering av däck, fälg, bromsar, hjulupphängning och styrning.
  Hju  -
 • Standardundersökning av däckslitage.
  Hju  -
 • Demontering och montering av däck samt hjulbyte.
  Hju  -
 • Kontroll och mätning av spårvidd, offset (inpressning) och hjulvinklar.
  Hju  -
 • Mätning av höjd och sidokast för däck och fälg.
  Hju  -
 • Hjulinställning med justering.
  Hju  -
 • Bedömning av däckskador och fälgskador.
  Hju  -
 • Identifikation av run flat-däck och olika däcksystems funktion.
  Hju  -
 • Balansering av hjul.
  Hju  -
 • Reparation av skador på däck.
  Hju  -
 • Val, användning och underhåll av verktyg, utrustning och maskiner.
  Hju  -
 • Lagar, bestämmelser och krav som reglerar branschen, verksamheten och arbetet.
  Hju  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet, till exempel kemiska risker, skyddsutrustning och första hjälpen.
  Hju  -
 • Hantering av avfall.
  Hju  -
 • Olycksrisker på grund av tekniska avvikelser i hjulutrustningen.
  Hju  -
 • Arbetsorder och arbetsbeskrivningar.
  Hju  -
 • Kundmottagning och kundbemötande.
  Hju  -
 • Utvärdering och dokumentation av utfört arbete.
  Hju  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för branschens verksamhet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt utförligt och nyanserat för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
  Hju  A
 • Eleven redogör utförligt för branschens verksamhet. Dessutom beskriver eleven utförligt konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt utförligt för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
  Hju  C
 • Eleven redogör översiktligt för branschens verksamhet. Dessutom beskriver eleven översiktligt konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt översiktligt för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
  Hju  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner. Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerad bedömning av däckskador.
  Hju  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner. Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer bedömning av däckskador.
  Hju  C
 • Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner. Eleven utför också i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel bedömning av däckskador.
  Hju  E
 • Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav. Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
  Hju  A
 • Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav. Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
  Hju  C
 • Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav. Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
  Hju  E
 • Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
  Hju  A
 • Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
  Hju  C
 • Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
  Hju  E
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete. Resultatet av elevens arbete är gott.
  Hju  A
 • Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utfört arbete. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Hju  C
 • Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp. Eleven utvärderar arbetet med enkla omdömen. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utfört arbete. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  Hju  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hju  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hju  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hju  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: