Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet lotter

Skapad 2019-04-09 16:06 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Se Teams för information

Matriser

His
1800-talet lotter

F
E-nivå
D (Delvis C)
C-nivå
B (delvis A)
A-nivå
6 Begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara (och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv).
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara (och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv).
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara (och dra slutsatser om historiska perspektiv).
7 Källmaterial
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden (samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen).
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden (samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet).
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden (samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet).
8 Olika sätt (Historiebruk)
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika (sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika).
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt (samt utförligt förklara varför de har använts olika).
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt (samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: