Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NVT VT19 - vi konstruerar hus

Skapad 2019-04-09 17:06 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet. Vi startar upp fokusområde Naturvetenskap och teknik, med fokus i år på teknik

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Barnen på nallen visar stort intresse för bygg och konstruktion, framförallt med färdigt material inne på nallen, så som lego, plusp plus och kaplastavar. Vi vill utmana deras konstruerande och arbeta med olika material samt främja samarbete med de andra barnen i undervisningsgruppen. 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Vi undervisar om teknik, olika tekniker, material, redkskap, verktyg. Vi samtalar om hållbara konstruktioner och vilka former som lämpar sig för olika byggnader.

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 Vi startar upp tillsammans med en samling. Räven kommer och besöker nallen och meddelar att hon har ett problem. Hens kompisar pingvinerna, django och pyton, snöleoparden och robotarna har ingenstans att bo och de får inte alla plats hemma hos Ruby. De längtar efter en mjuk säng och ett badkar. Räven berättar att den sovit på en hård sten länge.

Räven ber nallens barn om hjälp. Hen visar bilder på olika typer av byggnader som inspiration. I undervisningsgruppern får barnen starta upp ett gemensamt projekt där de ska konstruera ett hus till någon eller flera av kompisarna från temasagan. 

De kommer få tillgång till många olika material och verktyg. Tillsammans får de göra upp en plan för hur, till vem och med vad de ska bygga. Under flera tillfällen kommer vi att fortsätta utvidga konstruerandet av huset och tillföra olika/fler material.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: