Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och Språkbruk år 9C (v.14-19 vt 2019)

Skapad 2019-04-09 20:21 i Domnarvets skola Borlänge
Ett arbetsområde om språkbruk, från språkens ursprung till
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området kommer vi jobba med språkbruk och språkhistoria kopplat till nordiska språken, minoritetsspråken, dialekter och de språk inom språket vi har. Du kommer att fördjupa dig i ett av språken eller en av dialekterna, samt få en del kunskaper om de andra språken och dialekterna genom presentationer av dina klasskamrater.

Innehåll

Tidsplan

v. 14

Tisdag 2/4

Introduktion Språkhistoria, Nordens språk, minoritetsspråk och Språk inom språket

 

v.15

Onsdag 10/4

  • Fortsättning introduktion Språkhistoria, Nordens språk, minoritetsspråk och Språk inom språket
  • Utlottning av språk eller dialekt att fördjupa sig inom och bli Språkexperten.
 • Vem är bäst? https://www.youtube.com/watch?v=Ilj4ZSLnbTE

 • Påbörjar Språkexperten genom att söka fakta i Portal s.240-261 + Internet (se Tips på källor nedan)

 • Börja med din Power Point med 2 slides (fakta i stödordsform, länk till ljudfil med exempel på ditt språk/din dialekt, bilder)

v.16

Tisdag 16/4

 • Fortsatt arbete med Språkexperten - söka fakta och lära dig om ditt språk/din dialekt.

 • Power pointen klar.

Onsdag 17/4

 • Redovisning Språkexperten (se EXAMINATION nedan)

v.18

Tisdag 30/4

 • Redovisning av Språkexperten

V.19

Onsdag 8/5

 • Redovisning av Språkexperten

Tisdag 14/5

          Genomgång inför prov

V.20

Tisdag 21/4

          Prov i språkbruk.

Tips på källor:

 

EXAMINATION

 • Redovisning Språkexperten: v.16 tisdag 16/4. Du redovisar ditt språk/din dialekt genom att presentera dina 2 slides med fakta och klasskamraterna ställer frågor som du besvarar.

 

 • Historia om språket, hur har språket utvecklats, hur länge det funnits, etc.
 • Hur många pratar språket?
 • Hur många dialekter finns i språket? Försök hitta ett par exempel på dialekter på ljudfil.
 • Var i världen talas språket?
 • Hur låter språket? Välj en ljudfil eller ett filmklipp och jobba med att beskriva dess uttal.
 • Exempel på ord och deras betydelse
 • Skriftspråk: likheter, skillnader, utveckling - jämför med närliggande språk
 • Hela tiden jämföra likheter och skillnader mellan det svenska språket..
 1. Prov Språkhistoria, Nordens språk, Minoritetsspråk och Språk i språket: v.19 onsdag 8/5 (Digitalt via DigiExam)

     Vad ska du kunna till provet?

 • Du skall visa dina faktakunskaper om Språkhistoria, Nordens språk, Minoritetsspråk och Språk i språket.
 • Du skall kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Uppgifter

 • Elevpower point

 • Power Point - Språkhistoria, Nordiska språk, Minoritetsspråk och Språket i språket

Matriser

Sv
Betygsmatris - Språkbruk

E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: