Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsk9 Världsreligionerna SO

Skapad 2019-04-10 07:57 i Margarethaskolan Grundskolor
En LPP som beskriver arbetet med världsreligioner i åk. 9.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om de olika världsreligionerna. Vi kommer att arbeta med judendom, islam, hinduism, buddhismen och kristendomen samt etik och moral

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du kommer att ges möjlighet att skaffa dig kunskaper om och förståelse för olika religioner runt om i världen samt hur människorna inom de olika religionerna lever med och påverkas av sin tro. Du kommer även få kunskaper om och förståelse för olika etiska och moraliska ställningstagande inom de olika religionerna.

Mål

Målet med kursen är att du:

1. Ska få kunskaper om världsreligionerna och visar detta genom att beskriva de centrala tankar som ligger till grund för dem

2. Ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan de olika religionerna

3. Ska kunna föra resonemang om hur olika etiska och moraliska ställningstaganden inom religionerna kan forma de som tillhör den religionen

4. Ska självständigt kunna undersöka och resonera om hur olika religioner och samhällen påverkar varandra

 

Arbetsgång och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva de centrala tankegångarna, resonera om likheter och skillnader mellan och inom religionerna, resonera kring etiska och moraliska ställningstaganden samt förmågan att undersöka och resonera kring hur religion/samhälle påverkar varandra. Detta kommer jag att bedöma kontinuerligt under lektionerna, både i diskussioner i helklassundervisning  samt enskilda diskussioner.

Arbetet kommer att examineras med skriftligt eget arbete och inlämningsuppgifter

Uppgifter

  • Powerpoints och läsmaterial

Matriser

Re
Religion övergripande matris åk 7-9, Metis.

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Grundläggande kunskaper
Eleven har vissa kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Centrala tankegångar
Eleven kan till viss del beskriva centrala tankegångar inom religionerna på ett tillfredsställande sätt.
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter-skillnader
Eleven ser till viss del likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.
Religion-samhälle
Elever beskriver till viss del förhållandet mellan samhälle och religion.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor
Eleven kan till viss del visa hur livsfrågor och identitet kan formas av religioner.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moral och värderingar
Eleven kan till viss del resonera om moral och värderingar.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etiska begrepp
Eleven tränar på att använda etiska begrepp och modeller.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven kan till viss del använda olika typer av källor.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livså- skådningar och använder då olika typer av källor på ett väl funge- rande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: