Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd "Förvaring med personlig design"

Skapad 2019-04-10 09:51 i Häggvallskolan Tjörn
Temat är ”Förvaring med personlig design” Genom att använda arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder ska du tillverka en förvaringsenhet.
Grundskola 8 Slöjd
Temat är ”Förvaring med personlig design” Genom att använda egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former ska du tillverka någon form av svepask. Nu gäller det att visa sin kreativitet!

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska:

 • Använda arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Utveckla egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Så här kommer vi att arbeta:

 •  Gemensam uppstart
 • Genomgångar av olika tekniker, svepteknik, sammanfogning
 • Skapa en förvaringsenhet men personlig design utifrån ovan angivna inspirationskällor. 

Detta kommer vi att bedöma:

 • Din förmåga att utveckla en idé
 • Din förmåga att använda strategier och metoder för att komma på kreativa lösningar
 • Din förmåga att använda olika handverktyg, redskap och maskiner.

 

Uppgift

Leta med hjälp av din dator på olika förvaringsenheter. Skissa fram idéer, lösningar

 • Fundera på funktion och design
 • Vad ska förvaras?
 • Vilket material är lämpligt?
 • Skissa på idéer och gör en ritning.
  -  Vilken stil och design vill jag ha?
 • Vad kan jag inspireras av?
 • Vilka tekniker och metoder ska jag använda?
 • Hur disponerar jag tiden?Dokumentera och utvärdera ditt arbete och arbetsgången i ord och bild kontinuerligt

Tänk på att dokumentera under tiden både i ord och bilder……..

 

Tänk på att beskriva: Vad du gjort? Hur? Varför?

Tänk på att använda slöjdspecifika begrepp!

 

Tänk på att lämna in text och bild i slöjdportfolio i god tid för bedömning innan betygsättning

Lycka till!

UNDERVISNING

För att eleverna ska kunna utvecklas i riktning mot målen arbetar vi med:

 • I början av varje termin har vi säkerhetsgenomgångar.
 • I början av varje termin gås syfte, centralt innehåll och kunskapskraven igenom.
 • Vi har genomgångar för inspiration, hantverkstekniker och arbetsmetoder.
 • Tillsammans gör vi en kursplanering dvs. tittar på alla arbetsområde som man kan arbeta med.
 • Eleverna skriver om sina tankar och mål i ämnet varje termin.
 • Eleven väljer arbetsområde och presenterar sin idé på ett arbetskort och muntligen. Gör en skiss/ritning eller hittar en beskrivning.
 • Vid varje lektion tränas eleverna på att självständigt planera sin lektion genom att muntligen eller skriftligen planera dagens arbete.
 • I slutet på varje lektion tar eleverna ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom att städa och plocka undan verktyg, redskap, material mm.
 • I slutet på varje lektion utvärderar eleverna sin egen arbetsinsats och planerar skriftligt nästa lektion. Eleven får feedback av läraren skriftligt eller muntligt.
 • Efter avslutat arbete gör eleven en självutvärdering i slöjdportfolio och på sin bedömningsmatris. Läraren ger feedback. Utifrån utvärderingen kan eleven ta med sig erfarenheter och kunskaper till nästa arbete.
 • Vi har genomgångar och för resonemang om slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer i samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: