Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik påTestskola

Skapad 2019-04-10 11:09 i Testskola Gymnasiet Kristinehamn
Ett arbetsområde som berör retorik.
Gymnasieskola 1 – 3 Svenska

I det här arbetsområdet jobbar vi med retorik och argumentation. Du får möjlighet att prova på att påverka de andra i klassen i ett ämne du valt själv. Det handlar både om att vara en god talare och en uppmärksam lyssnare. Du får möjlighet att kommentera, ifrågasätta, argumentera och diskutera olika åsikter.

Innehåll

Mål

Att dels att kunna skriva ett tal utifrån de grunder som vi går igenom, dels att kunna framföra talet inför klassen.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med genomgångar av dessa "taltyper" och vi kommer lyssna på olika typer av tal.

Vi kommer att arbeta med retoriska figurer och retoriska knep.

Ni kommer att få arbeta med kamratrespons i mindre grupper så att ni får öva er innan det är dags att hålla ert tal

Uppgifter

  • Skriv om en text

Matriser

Sve
Muntlig framställning - matris för kamratrespons

Jag behöver jobba lite mer
Mitt arbete är okej
Mitt arbete är bra
Mitt arbete är jättebra
Innehåll
Din framställning är lite för kortfattad och du behöver arbeta lite mer med hur du redogör för din åsikt.
Din framställning är kortfattad, men du redogör för din åsikt och har med några argument.
Din framställning är fyllig och du redogör för din åsikt. Du har med flera olika argument för din ståndpunkt. Du tar även upp åsikter och argument som andra kan ha i frågan.
Din framställning är mycket fyllig du och redogör för din åsikt på ett nyanserat sätt. Du har med flera argument och motargument.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Du läser innantill och behöver jobba mer med publikkontakt.
Du tittar ofta i dina anteckningar/stödord, men försöker att ha ögonkontakt med publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar/stödord, men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och använder dina anteckningar/stödord endast som stöd. Du har god ögonkontakt med de flesta i publiken. Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Ordval
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går i stort sett fram.
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går fram.
Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv. Du anstränger dig för att visa att du har ett stort ordförråd.
Struktur
Du behöver jobba lite mer med strukturen i ditt tal. Inledning, argumenterande del och avslutning.
Ditt tal följer i huvudsak genrens texttyp / struktur. inledning, argumenterande del och avslutning
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur relativt väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: