Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7-9 vt 2019

Skapad 2019-04-10 11:32 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Eleverna ska få prova på idrotter, lekar och danser som de känner igen, samt är nya för dem. Vidare ska eleverna jobba mot att förbättra sin samarbetsförmåga, samt visa hänsyn och respektera varandra. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på hälsan.

Detta ska vi arbeta med/Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus. Detta arbetsområde rör avsnittet Rörelse.

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris idrott och hälsa åk 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Lek, spel och idrotter
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Du kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Dans och rörelse i takt till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Planering av fysisk aktivitet
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utvärdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med god säkerhet orientera dig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Skador
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Natur och utemiljö
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Bad
Du kan simma 200m varav 50m ryggläge samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av alternativa hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: