Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i spanska år 6 kap 4-6

Skapad 2019-04-10 11:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Pedagogisk planering för spanska i Enskede byskola läsåret 15/16.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi har nu jobbat oss igenom de 6 första kaptilen i boken "Vamos 1",och kommer att ägna ett par veckor åt att repetera och befästa det centrala innehållet. Arbetsområdet avslutas med ett prov tisdag v 18.

Innehåll

 Under det här arbetsområdet kommer vi att repetera
följande kunskapsområden:


1. Siffrorna 0-100

2. Veckodagarna och månaderna, beskriva sin födelsedag och olika datum

3. Färgerna.

4. Att beskriva oss själva och andra på ett enkelt sätt.

5. Ord som som har att göra med skolan och klassrummet, lärare, elever, olika språk mm.

Bestämd och obestämd artikel (un, una, unos, unas, samt el, la, los och las

 Adjektivens böjning och placering.

5. Att kunna böja följande verb i presens 1:a, 2:a och 3:e person singular (jag-form, du-form och han/hon/den- form:

hablar- att prata (hablo, hablas, habla)

vivir: att bo (vivo, vives, vive)

llamarse- att heta (me llamo, te llamas, se llama)

tener-att ha (tengo, tienes, tiene)

estár- att vara/ må (estoy, estás, está)

ser- att vara (soy, eres, es)

 

Arbetsgång:

 • På lektionerna kommer vi att ha genomgångar på tavlan.
 • Vi kommer också att arbeta med texterna och övningarna i boken kapitel 4-6+ "repasamos 4-6"
 • Glosor och meningar i läxa varje vecka- finns på Quizlet

Bedömning:

Skriftligt prov på tisdag v 18

Provet kommer att innehålla en läsförståelse, Kortare meningar att översätta, samt en liten skrivuppgift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska år 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord. Du visar att du har godtagbara kunskaper inom de ordområden vi arbetat med, och använder delvis rätt grammatik.
Du skriver enkla ord och meningar. Du visar att du har relativt goda kunskaper inom de ordområden vi arbetat med, och använder ofta korrekt grammatik.
Du skriver kortare texter. Du visar att du har goda kunskaper inom de ordområden vi arbetat med, och använder mestadels korrekt grammatik
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du använder enkla ord.
Du använder enkla ord och fraser.
Du använder enkla ord och fraser med flyt.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas.
Du känner till något om livsvillkor och kultur i spansktalande områden.
Du har stor kännedom om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur där spanska talas.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du har godtagbar förståelse av de texter och ordområden vi arbetar med
Du har en relativt god förståelse för de texter och de ordområden som vi arbetat med..
Du har en god förståelse för de texter och ordområden vi arbetat med.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad spanska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.
Strategier (tala, läsa, skriva, lyssna)
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du frågar om ord och fraser.
Du slår upp ord och översättningar på eget initiativ.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: