Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmprojekt fritids

Skapad 2019-04-10 12:13 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola F – 6
Vi ska tillsammans över avdelningarna spela in filmer som presenterar våra respektive fritidshem på Slöingeskolan. Projektet pågår under ca tre veckor och filmerna presenteras sedan av och för eleverna på fritidshemmets dag den 14:e maj.

Innehåll

Syfte

 

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.


Mål – Centralt innehåll

 

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt.

 

Utvärdering

 

Vi utvärderar hur väl vi lyckas forma aktiviteten efter barnens intressen och behov samt våra uppsatta mål.

Vi utvärderar på fritidsplaneringen veckan efter aktiviteten.

Vi utvärderar alla avdelningar tillsammans.

Vi utvärderar genom enkäter till barnen och samtal pedagoger emellan.Genomförande

 

Varje avdelning på fritidshemmet spelar in en eller flera filmer som presenterar deras fritidshem. Barnen delas upp i mindre grupper bestämda av pedagogerna för att främja nya sociala relationer och samarbetsförmåga. Filmerna visas sedan upp för alla elever på fritidshemmet vid en gemensam samling på fritidshemmets dag. Tidsramen för projektet är ca tre veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: