Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädens knoppar

Skapad 2019-04-10 12:24 i Sofiebergsskolan F Halmstad
Vi vill att eleverna får kännedom om naturen i dess närmiljö. Vi kommer att observera och beskriva ca fem olika träd. Vi kommer att benämna olika delar av trädet och studera dess funktioner.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vad kan vara spetsigt, ludet och rött?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Du ska kunna koppla ihop knoppar som du har hittat med rätt träd
 • Du ska kunna läsa och skriva en enkel faktatext om de träd du har hittat.
 • Du ska kunna rita av knoppar och löv till de träd du har hittat.

Hur ska jag lära mig?

 • Du ska lära dig mer om knoppar och träd genom enkla fältstudier.
 • Du ska vara aktiv vid det undersökande arbetet
 • Du läser och skriver med en kompis om de knoppar ni har hittat.

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Du visar vad du har lärt dig genom att skriva och rita en enkel bok om knopparna och de träd de tillhör.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: