Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 Tid - Vårtermin 2019

Skapad 2019-04-10 13:24 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 Matematik
Vi repeterar tidsenheterna från sekund till år och jobbar med enhetsbyten, jämför och storleksordnar inom storheten tid. Anger klockslag både analogt och digitalt samt räknar ut tidsintervall

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer lära oss mäta tid och bestämma tidsintervall. Det handlar också om att förstå frågan i en textuppgift, använda olika strategier, avgöra om ett svar är rimligt, löser problem själv eller i grupp

Vi arbetar även med olika tidszoner och räknar på dessa kopplat till jordgloben. Hastighet kommer också in som en naturlig del i det här arbetet.

Hur ska vi arbeta?

Vi följer vårt läromedel, tre till fyra områden per vecka. Dessutom arbetar vi laborativa inslag, problemlösning i olika former och diskussioner i olika gruppkonstellationer. Vissa lektioner arbetar vi också ikapp och repeterar. Vi kommer också att se över olika strategier kring både huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi samråder med elever och övriga kollegor för att undervisningen ska passa alla elever. Innehållet och uppgifternas karaktär anpassas också utifrån elevernas kunskaper inom de områden som vi arbetar med.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Varje lektion gör vi gemensamma övningar där olika elever får visa kunskaper både skriftligt och muntligt. Alla elever skriver lösningar på uppgifter i sitt häfte. Det är viktigt att dessa lösningar går att följa. Självklart anpassar vi kraven efter eleven. Vissa moment arbetar vi utifrån den digitala delen som hör till vårt läromedel.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Vi presenterar en mer detaljerad planering på ämnets sida i Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: