Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö, NTA

Skapad 2019-04-10 15:49 i Racklöfska skolan Åre
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess livscykel, från frö till frö. Du kommer att få lära dig, så, gallra, pollinera, skörda och mycket annat.
Grundskola 4 – 5 Biologi

I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig, så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat. Projektet är en NTA låda.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

¤ genomföra systematiska undersökningar

¤använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och samhället.

 

 

 

Förväntat resultat (kunskapskrav)

Eleven ska;

ha förmåga att ställa frågor

formulera en förutsägelse för vilket resultat man tror att undersökningen ska ge

planera, genomföra och dokumentera med lärarstöd.

kunna beskriva vad en planta behöver för att leva

ge exempel på "nytta" med växter

beskriva fröers och plantors utseende

diskutera om hållbar utveckling

diskutera vetenskapliga upptäckter som rör växter

skapa en presentation; en bild, över växters livscykel

 

 

Viktiga ord och begrepp

näringskedja, fröets utseende, att gro, blommans delar, pollinering, insekter, fotosyntes, växtens anpassning till en livsmiljö, "materia att växa av", vikt, längd, mäta, väga, hållbar utveckling, livscykel

 

Undervisning/arbetsformer

Eleverna kommer att utföra praktiska undersökningar genom att så frön och följa deras utveckling under ca 7 veckor.

 

Tidsåtgång

Vi ska arbeta med detta område i 8 veckor på no- lektionen. Om 4 veckor ska vi ha kunskapskoll.

Redovisning av kunskaper

under v. 18 och 19 får eleverna redovisa muntligt, parvis,genom att berätta om sin undersökning och måla en bild. Deras undersökningar bedöms också utifrån matrisen nedan.


Vi ska studera/lära oss:
¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel.
¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras.
¤ att mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling.Arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NTA- Från frö till frö

Naturvetenskapligt arbetssätt

Riskerar att ej nå lägsta kunskapskravet
Har förväntade kunskaper
Har nått kunskapskraven
Når kunskapskraven väl
Ställa hypotes
Ställer ingen hypotes.
Ställer en hypotes som inte stämmer med uppgiften.
Ställer en hypotes som stämmer med uppgiften.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Kan följa en instruktion i ett steg. Behöver däremellan lärarstöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland lärarstöd.
Följer helt instruktionerna.
Utföra experiment
Genomföra
Behöver mycket stöd för att genomföra experimentet.
Klarar med hjälp av stöd att genomföra experimentet.
Kan genomföra experimentet.
Kan självständigt genomföra experimentet.
Dokumentera och beskriva
Dokumentationen är otydlig och svår att förstå. Beskrivning saknas.
Dokumentationen är till vissa delar tydlig och lätt att förstå. Beskriver delar av experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver hela experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver stegvis hela experimentet
Naturvetenskapliga begrepp
Använder sig av vardagliga naturvetenskapliga begrepp.
Använder sig av naturvetenskapliga begrepp, men saknar delvis förståelse för dessa.
Använder sig av och visar förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
Dra en slutsats
Slutsats saknas.
Slutsatsen är inte relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften och underbyggd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: