Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsovecka

Skapad 2019-04-10 18:05 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Under vår hälsovecka fokuserar vi på rörelse, rekreation och hållbar utveckling.

Innehåll

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 Vi ska ge barnen upplevelser inom temat hälsa. Genom att vi väcker intresse och ger kunskaper om rörelsens betydelse för vår hälsa, vikten av återhämtning och skräpets påverkan på miljön.

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 Att vi väcker en nyfikenhet,  intresse och medvetenhet hos barnen för deras och vår världs välbefinnande, genom spontan rörelse, rekreation och att de plockar upp skräp självmant ute i naturen.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metodfinns det några teorier ni lutar er emot?)

 • Vi erbjuder olika stationer med rörelse, fotvård, massage och avslappning under en dag
 • Vi har en planerad skräpplockardag
 • Vi ger oss iväg på en planerad utflykt en dag
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 Under veckan efter kommer vi att reflektera tillsammans med barnen . Vi kommer använda oss av kort och frågor individuellt med barnen. Där vi bland annat ställer frågor som : Vad gjorde vi ? Vad hände? Vad lärde du dig?

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Alla närvarande barnen på Kastanjen.

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 Kenneth Henriksson, Mirja Lindh, Patrik Lundin och Linda Segel

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Målet är att barnen bland annat själv kan ta initiativ till både spontan rörelse och avslappning. Samt att barnen inte kastar något skräp i naturen, och att de självmant plockar upp skräp de ser i naturen och dess närmiljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: