Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frö till frö

Skapad 2019-04-10 20:31 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Biologi Matematik
Du kommer att få plantera ett frö. Du kommer att få undersöka vad som händer när ett frö gror och växer. Vi ska följa en växts livscykel.

Innehåll

 

Konkretiserande mål: 

I arbetsområdet ska du:

 • kunna berätta vad ett frö behöver för att gro och växa.
 • känna till sambandet mellan bin och blommor.
 • kunna namnge växtens delar.
 • kunna dokumentera dina iakttagelser genom att rita och skriva.

Undervisning-arbetssätt:

Du kommer att:

 • få så ett frö och sköta om det.
 • få göra ett antagande om vad som kommer hända med ditt frö samt om vad det behöver för att gro och växa.
 • dokumentera genom att rita och skriva vad som händer med ditt frö.
 • få samtala kring olika utfall.
 • dokumentera hur fröet växer.

Bedömning: 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att

 • delta i samtal och diskussion.
 • genomföra egna undersökningar.
 • dokumentationen av undersökningen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: