Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Sex & samlevnad Åk 8

Skapad 2019-04-11 10:11 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Puberteten är en tid då mycket förändras. Du är på väg att bli vuxen och får nya krav på dig. Kroppen förändras, kanske även humöret och känslor. Du blir mer självständig och vill söka egna vägar. Sexuella känslor väcks till liv. Du kanske blir förälskad.

Innehåll

Mål

 • Att förstå mer om vad som händer i din kropp under puberteten och hur det påverkar dig.
 • Att kunna diskutera frågor om din hälsa och samlevnad
 • Att du ska känna till olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet och könssjukdomar

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig om

 • pubertet
 • könshormonernas uppgift
 • könsorganens funktioner
 • menstruation
 • preventivmedel
 • nya ord och begrepp, bl a könsorganens delar
 • relationer

Arbetssätt och redovisningsform

Diskussioner om hälsa och samlevnad.

Självständigt arbete med uppgifter om olika begrepp, hormonernas roll, könsorganens funktioner mm. Du kommer att ha läroboken,filmer, länkar och lärarens genomgångar till din hjälp.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få skriftliga och muntliga förhör där du visar din kunskaper. 

I våra diskussioner har du möjlighet att visa att du både kan ta ställning och se samband.

Reflektion

Vad vill du att vi ska ta upp nästa gång vi jobbar med samlevnad?

Hur har våra levnadsvillkor förändrats nu när det finns preventivmedel?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
NF Kunskapstabell Biologi 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: