Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-04-11 13:03 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick Zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Mellan vecka 17 och 23 kommer vi att arbeta med texttypen argumenterande text. Vi kommer lära oss vad syftet med en sådan text är, hur den är uppbyggd samt vilka språkliga drag den innehåller. Vi gör detta genom att arbeta med läromedlet Zick-Zack. Området avslutas med att alla får göra en annons.

Innehåll

 

Argumenterande texter är avsedda att påverka oss och vi hittar dem oftast i form av annonser, broschyrer och reklamblad.
Du kommer att få lära dig hur en sådant text är uppbyggd, hur en layout påverkar innehållet, använda typiska språkiga begrepp för texttypen som superlativ och allitteration. Som slutuppgift kommer du själv att få använda dig av det du lärt dig och skriva en egen argumenterande text i form av en annons.

Konkretiserade mål:

Under det här arbetsområdet ska du:

 • förstå syftet med en argumenterande text (steg 1)
 • lära dig hur en annons är uppbyggd (steg 1)
 • lära dig att använda ett skrivande språk med överdrifter, adjektiv i superlativ, verb i imperativ samt allitteration (steg 2)
 • öva och kunna kommentera hur annonser påverkar läsaren (steg 3)
 • på egen hand kunna planer och skriva en annons (steg 4)

Arbetssätt:

 • Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och du lär dig känna igen en annons. Du lär dig hur en annons är uppbyggt och vad den innehåller.
 • Steg 2: Du arbetar med de språkliga drag som används i en annons: överdrivelser, adjektiv i superlativ, verb i imperativ och allitteration.
 • Steg 3: Du övar och visar att du kan kommentera hur annonser påverkar läsaren.
 • Steg 4: Du planerar och skriver på egen annans och bedömer den tillsammans med din lärare.

Bedömning:

Du kommer bedöma förmågan att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Bedömning kommer redovisas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Lärarbedömning, argumenterande text

Godkänt
Väl godkänt
Mycket väl godkänt
SYFTE
Förstår varför man skriver argumenterande texter.
Förstår att argumenterande texter kan skrivas i olika sammanhang. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Annonsens innehåll är enkelt och anpassningen till målgruppen är oklar.
Annonsens innehåll är begripligt och i viss mån anpassat till innehållet och målgruppen.
Annonsens innehåll är relativt tydligt och anpassat till innehållet och målgruppen.
STRUKTUR
Börjar använda strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
-bild/text
Annonsens bild och text samverkar.
Annonsens bild och text har ett tydligt budskap och en genomtänkt layout.
Annonsens bild, text och layout kompletterar varandra och har ett genomtänkt och tydligt budskap.
-argument
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
-avslutning
Har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
SPRÅKLIGA DRAG
Börjar använda enstaka språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Börjar med större säkerhet använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
-övertyg-ande ordval
Använder enstaka knep för att övertyga.
Använder några knep för att övertyga.
Använder en rad knep för att övertyga.
-tempus
Blandar olika tempus.
Använder presens relativt konsekvent.
Använder presens konsekvent.
-ordval
Ordvalet är enkelt och talspråkligt.
Börjar använda adjektiv och adverb.
Använder adjektiv och adverb för att göra texten mera effektiv.
-språkliga knep
Försöker underbygga dina argument med enkla ”språkliga knep”.
Använder några språkliga knep för att underbygga dina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder flera sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: