Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism samt sekulära livsåskådningar

Skapad 2019-04-11 13:06 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 – 0 Religionskunskap
Nu ska vi ta oss an de två sista världsreligionerna. Vi ska jobba med Hinduismen och Buddhismen efter påsklovet fram till sommarlovet. Fram till påsklovet kommer vi jobba med sekulära livsåskådningar, så som existentialismen och ekosofi.

Innehåll

Vi kommer att jobba med sekulära livsåskådningar fram till påsklovet - där eleverna kommer jobba med en inlämningsuppgift där de har valt två områden att fördjupa sig i samt skriva en analysfråga i. Utöver det kommer vi att ha klassdiskussioner där vi lyfter frågor som är en troende mer lycklig i jämförelse med en icke-troende, i USA avslutar presidenten "God bless you" - hur skulle vi i Sverige reagera om statsministern avslutar sina tal med "Gud välsigne dig"? Vad är religionsfrihet och hur kan vi skydda religionsfriheten? 

 

Hinduismen och Buddhismen kommer vi att gå igenom med lärare via PP, filmer och fördjupning av ord och begrepp. Eleverna kommer själva att få välja om de vill göra ett prov eller skriva uppsats samt i vilken religion de vill visa sina kunskaper. Instruktioner kommer att ligga på classroom för vad som ska ingå i uppsatsen. De elever som väljer att göra prov kommer under lektionerna jobba med instuderingsfrågor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religionskunskap

Jag har fortfarande inte visat godtagbara kunskaper.
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
VÄRLDSRELIGIONERNA
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
LIKHETER OCH SKILLNADER
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
SAMBAND MED SAMHÄLLELIGA FÖRHÅLLANDEN
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
SKILDRING AV LIVSFRÅGOR, LIVSÅSKÅDNINGARNAS BETYDELSE
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
MORALISKA FRÅGESTÄLNNIGAR, VÄRDERINGAR, ETISKA BEGREPP OCH MODELLER
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
INFORMATION OCH KÄLLOR
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: