Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BygByg01. Ao 2 Mitt hus.

Skapad 2019-04-11 14:25 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Bygg och anläggning
I detta arbetsområde ska du som elev beskriva ditt hus i bild och text, för att vi ska lära oss om olika yrken och olika material. Det kommer att utveckla dina kunskaper om olika byggmetoder, hus kan byggas på många olika sätt. De delar du dokumenterar i ditt hus är sedan de delar du ska utföra praktiskt fram till jul... plastmatta, kakel, mur, puts, betong, tapet etc. Dessa praktiska moment är alla delar i ett hus som utförs av olika yrkesgrupper.

Innehåll

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 v38-39 Olika sorters grunder, fasader, vägg uppbyggnad och väggbeklädnad.

PP - Ett hus i grova drag...
Ao 2: Mitt Hus.

     
     
     
 v36-2  Grunderna i byggyrket.  Praktiska övningar.
     
     
     
 

Uppgifter

 • Ett hus i grova drag...

 • Mitt hus.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.
  Byg  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Byg  -
 • Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Grundläggande ritningsläsning.
  Byg  -
 • Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  Byg  -

Matriser

Byg
Åk 1. Ao 2 Mitt hus.

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Dokumentation.
Dokumenterar med bild. (Teoriuppgift.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag dokumenterar med en bra bild. enkel
Jag dokumenterar med några bra bilder. noggrann
Jag dokumenterar med några bra bilder där även viktiga detaljer syns. T.ex. grund möter vägg, fönsterbleck... noggrann och utförlig
Välja metod.
Kunskap om olika material. (Teoriuppgift.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag beskriver ytskiktets material i text. översiktligt
Jag beskriver ytskiktets material i text och materialet som finns bakom. utförligt
Jag beskriver ytskiktets material i text och materialet som finns bakom. utförligt och nyanserat
Lösa problem.
Följa/skapa en ritning. (Teoriuppgift.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag gör en skiss hur byggnadsdelen är konstruerad. enkel
Jag gör en ritning i skala hur byggnadsdelen är konstruerad. utförlig
Jag gör en ritning i skala hur byggnadsdelen är konstruerad med materialförteckning. utförlig och nyanserad
Planera och organisera.
Planera. (Rundgång, praktik.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg. visst handlag
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg där några kritiska hållpunkter beskrivs samt några punkter i planeringsmallen. visst handlag.
Jag planerar arbetsuppgiften steg-för-steg där kritiska hållpunkter beskrivs samt alla punkter i planeringsmallen. gott handlag.
Planera och organisera.
Ergonomisk arbetsyta. (Rundgång.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag skapar en ergonomisk arbetsyta, där jag förklarar: Förslitningsskador. Säkerhet. Effektivitet. visst handlag
Jag skapar ergonomisk arbetsyta, där jag förklarar: Förslitningsskador. Säkerhet. Effektivitet. gott handlag
Jag skapar en ergonomisk arbetsyta, där jag förklarar: Förslitningsskador. Säkerhet. Effektivitet. mycket gott handlag
Planera och organisera.
Utför enkla arbetsuppgifter... (Rundgång, praktik.)
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag utför arbetsuppgiften med ett godkänt resultat. (Mer övning krävs.) visst handlag
Jag utför arbetsuppgiften med ett bra resultat. gott handlag
Jag utför arbetsuppgiften med ett mycket bra resultat. (Det går att använda.) mycket gott handlag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: