👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast - Global English

Skapad 2019-04-11 15:52 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
You're going to record a podcast where you talk about the English language in different countries in the world.

Innehåll

Bildresultat för global englishGlobal English Podcast

 

You are (individually) supposed to create a podcast focusing on Global English.

 

* Choose a country or a region where English is an official language (see list below).

 

* Collect information about your country/region and answer the questions below.

 

* Create a mind-map with keywords as a help for recording your podcast.

 

* Your podcast is supposed to be around 3-5 minutes long.

 

Include the following in your podcast:

 

·      Introduction that also includes an introduction of yourself.

·      Short geographical background.

- Where in the world is your region/country located?

·      Short historical background.

- How did English spread to that part of the world?

·      How would you describe the local accent? What is different? Do they use any specific vocabulary?

·      Have you heard this accent before – where and in which context?

·      A short summary and an ending to your podcast.

 

 

List of countries where English is an official language

 

Jamaica, New Zealand, Australia, Scotland, Ireland, Northern Ireland, Wales, South Africa, Canada, Bahamas, India, Kenya, Malta, Singapore, Nigeria, The Philippines, Tonga, Fidji, Cameroon, The Bahamas, Zambia, USA, England,

Deadline: Your podcast is to be ready so that you can airdrop or record your podcast on Tuesday week 22.

 

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.