👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning 2, Vinster och vinstdelning

Skapad 2019-04-11 17:52 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Muntligt föredrag om Vinster inom Redovisning 2. Eleverna håller föredrag om vinstdisposition i ett aktiebolag.

Uppgifter

  • Vinster och i aktiebolag, muntligt- fördelning.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Värdering av tillgångar och skulder.
    För  -
  • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
    För  -

Matriser

För
Redovisning 2, Vinster och vinstdelning

E
D
C
B
A
Kunskaper
Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder.
Till övervägande del
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder.
kunskaper
Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
till övervägande del
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Till övervägande del
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.