Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2019-04-11 20:52 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Teknik
Hur kan vi värma upp hus? Vad är ett fjärrvärmeverk? På vilket sätt är det bra för mig som individ, samhället och vår miljö?

Innehåll

Utgångspunkt:

Många vet att fjärrvärme har något med värme att göra men främst görs kopplingar till ipaden (som blir varm), datorn eller kroppens värme.

 

Konkretisering av målen:

Se matris längre ner.

 

Genomförande:

Arbetet består av 2 delar:

1. Olika typer av uppvärmningssystem. För och nackdelar.

2. Fjärrvärmesystemets olika delar och samverkan mellan dess olika delar.

Vi använder oss av texter och bilder att för att förstå vilka olika delar ett fjärrvärmesystem består av och hur de samverkar, dess historia samt för och nackdelar gentemot individ, samhälle och miljö.

 

Dokumentation och bedömning:

Arbetsområdet sträcker sig enbart över tre veckors tid. Bedömning sker genom muntligt eller skriftligen.

Uppgifter

 • fjärrvärmeverk

 • värmesystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6

Matriser

Tk
Tekniska system

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva och förklara
Begrepp: uppvärmningssystem, olja, vedeldning, direktverkande el, fjärrvärme, element, fläkt, skorsten, isolering, värmeväxlare, anläggning, kraftledning
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på olika komponenter i ett fjärrvärmesystem. I beskrivningarna använder du dig till viss del av tekniska begrepp.
Du kan beskriva och ge exempel på olika komponenter i ett fjärrvärmesystem. I beskrivningarna använder du dig till viss del av tekniska begrepp.
Du kan förklara hur ett fjärrvärmesystem fungerar samt hur olika komponenter i systemet samverkar.
Resonera
Du kan med stöd resonera kring hur värmesystem har förändrats över tid samt olika värmesystems fördelar och nackdelar.
Du kan resonera kring hur värmesystem har förändrats över tid samt olika värmesystems fördelar och nackdelar.
Du kan resonera kring hur värmesystem har förändrats över tid samt olika värmesystems fördelar och nackdelar. Resonemanget sker utifrån olika perspektiv (ex. miljö, individ) samt innehålla flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: