Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Naturvetenskap och teknik

Skapad 2019-04-12 09:42 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Vi kommer under april och maj arbeta med natur och teknik som fokusområde.

Innehåll

April-Maj
I planeringen ska värdegrunden, Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Barns inflytande, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

 Vi är mycket ute i vår skog och närmiljö där vi erbjuder olika aktiviteter och undervisningstillfällen. I skogen följer vi bland annat naturens skiftningar under året.                        Från att barnen har fått laga lättare mellanmål inne så har vi nu börjat att laga mat utomhus en dag/vecka.                                                                                                         Barnen har visat intresse för att plocka upp skräp som de hittar i naturen. Vi arbetar med Kungaskogen som hjälpmedel.

 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

 Alla barn ska få möjlighet att utveckla och utforska naturvetenskap och teknik och vad det kan innebära utifrån sitt eget intresse och egna förutsättningar.

 

Hur gör vi? Beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

 * Matlagning utomhus

* Plocka skräp/återvinning

* Utforska och upptäcka skog, natur och djur i vår närmiljö

* Odla både inomhus och utomhus.

* Enklare experiment

* Utforska med hjälp av våran digitala lupp.

 * Vi arbetar med boken Snick och Snack vännerna i Kungaskogen går på utflykt.

(Hur blev det? Reflektion och analys skrivs i rutan för reflektion och analys. Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

 Vi har använt muurikkan och lagat mat utomhus, alla barn i gruppen har fått vara med att förbereda lunchen. Vi har gjort ett bildcollage efter varje tillfälle så att barn och vårdnadshavare har fått se vad vi har gjort.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: