Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov svenska 3

Skapad 2019-04-12 10:05 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Bedömning och respons till det nationella provet i svenska 3.

Innehåll

Här kommer resultaten på det nationella provet att läggas ut. Det är endast resultaten och en summativ bedömning av provet. 

Uppgifter

  • Lämna in manus

  • Resultat av nationellt prov Svenska 3

Matriser

Sve
Nationellt prov svenska 3

Delprov A

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Innehåll och källantering
Texten är till viss del anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen.
Texten är anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen.
Texten är väl anpassad till situationen och den vetenskapliga texttypen.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situation och den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situation och den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situation och den vetenskapliga texttypen.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.

Delprov B

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisering av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt. t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhetsbedömning delprov B
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.

Delprov A och B

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Sammanlagd bedömning
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: