Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matspjälkningen och livets kemi

Skapad 2019-04-12 15:47 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 8 Kemi
I det här området får du följa matens väg genom kroppen, men du får också lära dig mer om näringsämnena i maten. Kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler/spårämnen kommer att undersökas både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer också att titta på fotosyntesen och cellandningen.

Innehåll

Syfte med området:

 

Är att du ska få kunskaper och förståelse för hur den egna livsstilen har betydelse för din egen hälsa, men också för miljön och samhället.

Matspjälkningen och livets kemi

Under 4-5 veckor kommer vi att arbeta med matspjälkningen och livets kemi. Vi kommer att lära oss om:

 • matspjälkningsorganen och matens väg genom kroppen
 • Fotosyntes och cellandning
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
 • Vitaminer och mineralämnen

Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 

Kunskapsmål

Efter att ha arbetat med detta område kan du:

 • redogöra för matspjälkningsorganens placering och funktion - matens väg
 • redogöra för vilka näringsämnen vi behöver
 • beskriva fotosyntes och cellandning
 • förklara sambandet mellan fotosyntes och cellandning
 • redogöra för vad kroppen använder kolhydrater till
 • beskriva hur kolhydrater är uppbyggda
 • ge exempel på några enkla och sammansatta sockerarter
 • ge exempel på sötningsmedel och dess effekter
 • förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater
 • redogöra för vilken funktion fett har i kroppen
 • beskriva hur ett fett är uppbyggt
 • redogöra för vilka funktioner proteiner har i kroppen
 • förklara hur ett protein är uppbyggt
 • redogöra för vilka livsmedel som innehåller protein
 • redogöra för några vitaminer, var de finns och vad de används till
 • redogöra för några mineralämnen och vilken funktion de har i kroppen

Du ska även kunna använda dig av följande begrepp:

 • kolhydrat, sockerart, sackarider
 • fett
 • vegetabiliskt, animaliskt
 • mättat, omättat, fleromättat
 • hormoner, enzymer
 • aminosyror
 • vitaminer, mineralämnen
 • spårämnen

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt, muntligt och praktiskt. Du kommer att bedömas utifrån följande:

 • Kommunikation: att kunna delta i en diskussion, argumentera för en åsikt, motivera ett ställningstagande, föra ett logiskt resonemang samt uttrycka en ståndpunkt.
 • Begrepp: att förstå innebörden i ämnesspecifika begrepp och kunna tillämpa dem. Att kunna använda sig av ämnets begrepp, modeller och teorier.
 • Laboration: att kunna planera, genomföra och dokumentera en undersökning. Samt analysera resultaten och kunna dra slutsatser om dess rimlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: