Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna 7D vt21

Skapad 2019-04-13 09:41 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ibland kallas de för syskonreligioner. Judendom, kristendom och Islam räknar alla Abraham som sin stamfader. Det gör att religionerna liknar varandra ganska mycket och att de har mycket gemensamt. I det här arbetsområdet tittar vi närmare på vad som förenar de tre religionerna.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • lära känna de tre abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam
 • lära dig om några ritualer, symboler och platser som är viktiga för religionerna
 • lära dig några likheter och skillnader mellan de tre religionerna
 • träna och utveckla din förmåga att resonera om sådant som är likt och skiljer religionerna åt 
 • träna och utveckla din förmåga att resonera kring hur religion påverkar människor
 • träna dig på att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
 • lära dig ord och begrepp som behövs för att diskutera olika livsfrågor

Tid:

Vecka 15-23

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få arbeta med lärobok och digitala läromedel för att träna upp dina faktakunskaper.

Vi kommer att titta på filmer om de tre religionerna.

Du deltar i diskussioner och gör övningar och uppgifter som du får ut under lektionstid.

Vi kommer att ha några skriftliga test/förhör på fakta kring de olika religionerna.

Du kommer att få visa dina kunskaper i ett avslutande skriftligt prov den 27/5

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7-9

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världens religioner
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beskriva samband
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: