Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2019-04-14 21:10 i Förskolan Eken Östhammar
Miljö, hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I april, maj och juni kommer vi att ha fokus på läroplansmålen som handlar om vår miljö, naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera aktiviteter som behandlar hållbar utveckling. 
 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.

Aktivitet/metod

 • Plocka skräp i naturen på utflykter, prata om hållbar utveckling. 
 • Sopsortera och återvinna. 
 • Använda filmer från UR.se och WWF.se samt appar.
 • Prata om bilder på naturens kretslopp. 
 • Plantera.
 • Forska kring djur som intresserar barnen, exempelvis utifrån vårt tema om Djungelboken. 
 • Titta på insekter som barnen hittar i lupp. 
 • Utföra experiment utifrån förskolans natur - och teknik material.
 • Använda närmiljön för att utforska teknik. 
 • Fokusera på hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik i böcker på läsvilan och andra tillfällen under dagen. 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har i år valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. April, maj och juni ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar miljön, naturvetenskap och teknik. 

 

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • utflykter
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

Resultat - hur blev det?

Barnen har tittat på filmer i samband med earth hour om hållbar utveckling som de efterfrågade vid flera tillfällen. När vi är på utflykt uppmärksammar barnen skräp som ligger på marken och vill plocka upp det och slänga. Vi har planterat mycket, både ute och inne, det har gjort att det har kommit upp diskussioner om hur vattnets kretslopp fungerar. Barnen har ställt frågor kring olika djur och forskat fram svaret på datorn, de har också använt puck (lupp), för att tiotta på olika djur på gården. Barnen har tagit del av enkel teknik, exempelvis vet de att man kan hålla upp ett papper mot ventilationen för att veta om det är igång. Alla barn har fått prova på green screen, de har lärt sig att våga prova och blivit källkritiska, de står exempelvis inte i djungeln på riktigt, även om det ser ut så på filmen. Många av barnen har även provat på programmering med bluebot. Annan enkel teknik som barnen har gjort mycket av är magnetbygge, smålego och klippa ut djurfigurer.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: