Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer och samisk religion

Skapad 2019-04-15 11:02 i Årstadskolan Falkenberg
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion. LPPn bygger på LGR11 och centrala innehållet år 4-6.
Grundskola 4 – 5 Historia Samhällskunskap Religionskunskap Geografi
Det samiska samhället förr och nu.

Innehåll

Syfte och beskrivning av arbetsområdet:

 

Du kommer att få lära dig mer om en minoritet i Sverige som kallas samer. Du kommer att få lära dig grunderna om deras kultur, var de bor, hur de lever och vilka förutsättningar de har i det svenska samhället. Du kommer också att få ta del av den fornskandinaviska och samernas religion samt myter och berättelser.

Du kommer att få se filmer och läsa texter. Du kommer att få diskutera kring livsfrågor, din och andras identitet samt jämlikhet i det svenska samhället.

 

 BEDÖMNING

Du kommer att bedömas genom att du är aktiv på lektionerna i arbetet med samernas historia.

Du bedöms också på arbete med olika frågeställningar.

Du bedöms i samtal och att du kan jämföra samernas religion med kristendom och asatron.

Du bedöms i en kunskapskoll om de gamla religionerna.

 

UNDERVISNING

Du kommer att få läsa texter om samerna och svara på frågor.

Du kommer att se på film om samernas historia.Du kommer att få samtala och resonera om samernas situation.

Du kommer att få höra om de olika minoritetsfolken och deras språk i Sverige.

Du kommer att få reflektera över livsfrågor gällande din egen identitet och andras samt över jämlikhet i det svenska samhället.

Du kommer att få göra en kunskapskoll om vad du kommer ihåg av samisk och gammal nordisk religion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: