Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning, sagor, berättande

Skapad 2019-04-15 15:58 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Genom att läsa böcker, berätta och dramatisera sagor vill vi utveckla barnens språkliga förmåga och väcka intresse för litteratur.

Innehåll

Syfte:

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk.

I den reviderade läroplanen för förskolan står det att ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” Därför kommer vi att arbeta med aktiviteter som främjar barnens språkutveckling. Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet när vi väljer böcker. Vi kommer se till att det finns litteratur på olika språk, i olika genrer, för olika åldrar och att det finns böcker som utmanar olika normer. Det är viktigt att vi vuxna är läsande förebilder.

På Myggan kommer barnen få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att:

 • lyssna till högläsning och ha boksamtal.
 • vi besöker biblioteket
 • flanosagor
 • rim och ramsor
 • använda polyglutt och Penpal

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: