Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling på Vintergatan

Skapad 2019-04-15 17:15 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
På Vintergatan har vi samling varje dag efter fruktstunden, då alla barn har kommit. Vi vill ge barnen en lustfylld och rolig stund tillsammans med sång, musik, rörelse, lek och olika teman, där alla barn blir sedda och bekräftade.

Innehåll

 

Samling på Vintergatan

Varför?

Skapa möjlighet till gemenskap där alla kan bli sedda och bekräftade, samt möjlighet till utveckling och lärande tillsammans i grupp.

Vad?

Normer och värden: Turtagning, respekt, demokrati.

Språk: Ord, begrepp, teckenstöd, bildstöd.

Musik: Sång, instrument, ljud, rytmik.

Rörelse: Kroppsuppfattning, motorik.

Matematik: Antal, prepositioner/lägesord, rumsuppfattning.

Hur?

Namnsången ”En calypso om ditt och datt”.

Samlingskorg med olika föremål som symboliserar olika sånger, lekar, dans, rörelse, teman mm.

Rytmikkorg med enklare rytmikinstrument.

Sångfiskar med olika sånger.

Golvsagor med bilder eller föremål.

Ipad med projektor för sång, musik, dans, rörelse och olika teman.

När?

På förmiddagen när alla barn har kommit till förskolan.

Var?

På vår samlingsmatta inne i ”Gröna rummet”. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: