Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att lära regioner, traditioner och lekar!

Skapad 2019-04-16 07:49 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F – 1 Modersmål
Vi kommer att känna till de brasilianska regionala ekosystem, deras motsvarande regioner, tull och traditioner samt de olika barnens spel som är typiska för varje region.

Innehåll

                        
Vi kommer att lära oss om olika brasilianska ekosystem och deras motsvarande regioner och traditioner. Även viktigare är att vi kommer att känna till dem olika lekar  från Brasilien. Korta texter, lekar, dikter och videon ska användas !

Innehåll                

 

-Läsa och analysera texter för olika syften; dikten, berättelsen, skön litteratur och regionala olika litteratur former t ex Literatura de Cordel

- Utveckla sitt ordförråd i Portugisiska

- Urskilja språkliga strukturer

- Känna igen barn traditioner

- Utveckla sin kulturell identitet

- Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

Arbetssätt: Hur? 

-Vi kommer att läsa och diskutera regler av olika regioner och ekosystem från Brasilien med syftet att lära oss om den brasilianska mångfalden medan vi använder språket för att uttrycka oss själva och texterna för att träna läsning och för att  ta kontakt med skrivande.

- Vi kommer att läsa och diskutera lekar av olika regioner från Brasilien med syftet att lära oss om den brasilianska mångfalden medan vi använder språket för att uttrycka oss själva och texterna för att träna läsning och för att  ta kontakt med skrivande.

-Övningar för att reflektera över struktur av instruerande text. 

- Vi kommer att ta kontakt med viktigaste brasilianska skriv regler , skrivteckens och ljud genom läsning och övningar.

- Beskriva muntliga lekar

-Vi kommer att leka! 

-I slut, eleverna kommer att skapa deras egna recept till en av dem traditionella Festa Juninas maträtt.

 

Material :

- Olika texter

- Olika videon

- Olika lekar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

– formulera sig och kommunicera i tal och träna med skrift

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: