Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle Grottan vt 2019

Skapad 2019-04-16 09:10 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Under våren kommer tigergänget och igelkottarna på Lyan gå på Mulle en dag i veckan mellan kl 9.30-11.00. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får leka i naturen och lära sig om djur, allemansrätt, växter mm. Vi har med oss matsäck hemifrån, det är ett uppskattat inslag!

Innehåll

Under våren kommer vi att dela upp barnen i olika grupper (tigergänget, barn födda 2014, och igelkottarna, barn födda 2015 och 2016) och gå på mulleutflykter varje vecka. Genom att vi går tillsammans med jämnåriga från avdelningen Grottan skapas också nya "kompiskontakter" i samband med våra mullebesök. Ansvarig för denna aktivitet är Magnus (Lyan) och Annika V (Grottan)

Mål

Vi arbetar i olika grupper med målsättning att:

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen skapar en förståelse för att vi inte skräpar ner i naturen och vad som kan hända

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.

  Hur ska målen uppnås?

För att kunna nå de uppsatta målen skapar vi ett tydligt arbetssätt genom att:

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Vi letar efter småktyp som vi kan titta närmare på i lupp och artbestämma.
 • Vi letar efter vårtecken under vår promenad till och i skogen.
 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. Vi har alltid med skräppåsar och leker skräpdetektiver. Vi pedagoger föregår med gott exempel. 
 • Vi leker lärarledda lekar men även fritt.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebil, och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt". Ibland kommer "lill-Mulle " och hälsar på. Då får barnen chans att visa vad de lärt sig  om  hur man beter sig i skogen.

  

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar  med hjälp av foton, texter och material. 
 • Vi dokumenterar med text och bilder i lärloggen på Unikum.
 • Vi sätter upp bilder och material på avdelningen så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi följer upp våra upptäkter via olika kanaler såsom sökning via internet mm.
 • I personalgruppen på avdelningen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

Uppföljning

 

Under våren har vi varit ute på Mullebesök i tre olika grupper, dels de äldsta (5-6åringar), de något yngre (4-5år) men även med de yngsta barnen på avdelningen (3-4åringarna). Vi har med samtliga grupper valt att slå oss ihop med grannavdelningen Grottan. Detta för att dels få en hanterbar storlek på grupperna och dels för att ge barnen möjlighet att träffa andra barn och skapa nya kompiskonstellationer. Det minsta gänget har delats upp i två enheter (lingon och blåbär) eftersom den gruppen bestod av 17 barn. Vi har strävat efter att gå på Mulle en gång i veckan med samtliga grupper. Under dessa promenader har vi besökt vår Mullekojor som finns i närheten. Vi har pratat om djur och natur men också mycket om hur vi ska bete oss i naturen. De bägge minsta grupperna har även hjälpt till att "öppna" och "stänga" skogen med en nyckel som Mulle skickat till oss. Under något besök har vi fått besök av Lill-Mulle, en handdocka som hjälpt oss med olika frågor. I samband med Mulleavslutning har även den "riktiga" Mulle kommit och hälsat på och vi har fått ställa frågor och diskutera med Mulle. Vi upplever att barnen varit mycket positiva till t arbete med Mulle och det har skapat många diskussioner om hur vi skall bete oss i naturen, vilket många av barnens föräldrar bekräftat (om de tex råkat kasta något skräp någonstans). .Vi har följt upp arbetet via lärloggar löpande under våren

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: