Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhaken Hållbar utveckling Holken/Kobjer 2018/2019

Skapad 2019-04-16 10:01 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Arbetet med hållbar utveckling i förskolan handlar om ett kontinuerligt arbeta med frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor och göra barnen delaktiga i läroprocesser samt förbereda dem för framtiden. Hållbar utveckling är ett perspektiv som lyfter sammanhangen i vårt sätt att leva. Det synliggör hur vi påverkar varandra på vår jord och vår överlevnad. Det är ett utmärkt tillfälle att arbeta verklighetsanknutet med något som berör oss alla och där kunskaper i förskolans alla ämnen kommer till användning. Verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenhet, nyfikenhet och utforskar tillsammans. Genom detta arbetssätt hamnar vi på en nivå där barnen kan ta till sig kunskapen. Pedagogerna har som uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas optimalt. Detta kräver ett förhållningssätt som präglas av hur omsorg och pedagogik kan förenas med en medvetenhet att olika kunskapsformer kan bilda en helhet.

Innehåll

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål 

Under ht.2018 - vt.2019 har vi jobbat med en mängd olika projekt och mindre teman som berör hållbar utveckling. Framförallt har vi försökt att plocka upp (och plocka in!) det vi och barnen har haft runt omkring oss. Hösten 2018 så skaffade vi t.ex. ett maskhus, som barnen fick hjälpa till att fylla på med sand och jord och maskmat, under våren 2019 gjorde vi ett liknande projekt med Vinbergssnäckor (se separat planering). 

Ett annat väldigt viktigt projekt som barnen blivit engagerade i är våra “sopsamlarmonster”. “Sopsamlarmonster” är ett material från Hässleholms kommun och går i korthet ut på källsortering där varje kärl är ett ett eget monster: Metallika, Plastis, Flamman m.fl. Varje monster och kärl är en karaktär som det finns sagor och filmer kring. På avdelningen har vi satt upp QR-koder som leder till små korta filmer om monstren.

Vi planerar att fortsätta vårt arbete med våra sopsamlarmonster, snäckterrarium och senare i vår också skapa ett fjärilshus.

2. Metodval 

Vi förväntar oss att se de förväntade effekterna vid t.ex. samlingar och samtal med barnen. Vi dokumenterar i lärloggar som t.ex. innehåller foton och video.

3. Förväntade effekter  

Dom kännetecken som vi förväntar oss att se är att barnen tycker att det är kul och är engagerade i vårt arbete med Hållbar utveckling, med t.ex. våra snäckor och sopsamlarmonster. Vi förväntar oss också att se att barnen blir medvetna om varför vi t.ex. källsorterar om hur miljö och miljöarbete hänger ihop med ekosystemet. Med våra snäckor förväntar vi oss att se att barnen fortsätter vara engagerade i omsorgen och intresserade av hur dom lever och växer

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: