👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i Norden och nordiska språk

Skapad 2019-04-16 12:44 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska språken och språk i Norden.
Grundskola 8 Svenska
I Norden lever fler än 25 miljoner människor! Av dessa dryga 25 miljoner så talar, förstår eller kan de allra flesta något eller några av språken i Norden danska, norska, isländska, färöiska och svenska. "Språk öppnar dörrar" brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska, danska,finska, färöiska eller isländska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk.

Innehåll

Syfte

Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. 
 
 • Du får tillfälle att möta några av de nordiska språken i tal och skrift.
 • Du får tillfälle att utveckla din analysförmåga och lära dig om skillnader och likheter mellan språken.

Kunskapskrav:

 • ...jämföra med närliggande språk och beskriva framträdande likheter och skillnader.

Arbetssätt

 

I undervisningen kommer du att få en inblick i de nordiska språken -norska,  finska och danska. 

 

Vi arbetar utifrån dessa frågeställningar:

 • Vilka språk talas i Norden?
 • Vilka är de nordiska språken?
 • Varför är de nordiska språken så lika?
 • Vad är likt och olikt?

Du kommer att få

 • ta del av föreläsningar om dessa språk.
 • läsa och lyssna på två nordiska språken: danska och norska.
 • jämföra dessa språk med varandra och med det svenska språket.

Länk till presentation:

Språk i Norden och nordiska språk

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning

JAG...

Nivå 1
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny nivå
BESKRIVER
likheter och skillnader mellan de nordiska språken. - svenska, danska och norska - bokmål och nynorsk
behöver lära mig mer om likheter och skillnader för att kunna jämföra det svenska språket med närliggande språk.
kan jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva någon tydligt framträdande likhet och någon skillnad.
kan jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva några framträdande likheter och någon skillnad.
kan jämföra svenska språket med närliggande språk genom att beskriva flera framträdande likheter och skillnader.
Du har kunskaper om:
- vilka språk som talas i Norden. - vilka de nordiska språken är. - varför de nordiska språken är så lika.
behöver lära mig mer om... - vilka språk som talas i Norden. - vilka de nordiska språken är. - varför de nordiska språken är så lika.
visar viss kunskap om... - vilka språk som talas i Norden. - vilka de nordiska språken är. - varför de nordiska språken är så lika.
har god kunskap om... - vilka språk som talas i Norden. - vilka de nordiska språken är. - varför de nordiska språken är så lika.
mycket god kunskap ... - vilka språk som talas i Norden. - vilka de nordiska språken är. - varför de nordiska språken är så lika.