Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrattmåsen V 18

Skapad 2019-04-16 14:09 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 18

 

Lektionsplanering Grupp:  Skrattmåsen

 

Måndag: 

 

Lektion 1: Trafikregler-gå i led (Vad ska vi tänka på vid korsningar, cykelbanor mm)

Lektion 2: Barnet som vi går hem till får berätta om sitt hus, vem som bor där mm (identitet, samhörighet och sitt eget värde)

Lektion 3: De andra barnen - Lyssna, visa hänsyn, skapa samhörighet med varandra

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Namnsamling- känna igen sitt namn (stora eller små bokstäver)  

Berätta hur dagen ser ut.

Lektion 2: 1/2 gruppen Före Bornholms modellen samling 7, gå igenom hela samlingen.

Lektion 3: 1/2 gruppen - Känslan rädd eller ledsen

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: Matematik- Räkna barn, vem är här, vem fattas. Flest-färst

Lektion 2: 1/2 gruppen - Känslan rädd eller ledsen

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: