Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Hållfasthet & broar

Skapad 2019-04-16 15:09 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vad betyder ordet hållfasthet och hur ska man tänka vid en konstruktion av exempelvis en bro? I detta område arbetar vi med en teoridel och en praktisk del då vi bygger broar!

Innehåll

Våra mål

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 

- beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner hur de är uppbyggda och vilket material som används

- bygga en bro och pröva möjliga idéer till lösningar 

- dokumentera ditt arbete av bron med skisser, modeller eller texter

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att

- Arbeta med nya begrepp tillsammans och enskilt

- Konstruera ett brobygge med ritning och byggande

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

 Godtagbara kunskaper

- beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner hur de är uppbyggda och vilket material som används

- bygga en bro och pröva möjliga idéer till lösningar 

- dokumentera ditt arbete av bron med skisser, modeller eller texter på ett enkelt sätt

 

 

Enkel ritning

 

 Mer än godtagbara kunskaper

- beskriva och visa samband mellan hållfasta och stabila konstruktioner hur de är uppbyggda och vilket material som används

- bygga en bro och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar 

- dokumentera ditt arbete av bron med skisser, modeller eller texter på ett utvecklat sätt

 

 

Utvecklad ritning. Mått och material anges.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: