Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2019-04-16 20:09 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Nu är det dags för temat "Vårt samhälle" Vi kommer att fundera över varför vi bor just här, vad människor jobbar med häromkring och varför just de yrkena är vanliga här hos oss. Och vad skulle hända med oss och samhället runt omkring oss om dessa yrken inte fanns?

Innehåll

Syfte

Vi ska ta reda på:

 • Varför bor vi här där vi bor?
 • Vad arbetar människorna med häromkring? Vilka olika yrken finns det?
 • Vad är skatt?
 • Vad används skatten till? Varför?
 • Vad menas med centrala samhällsfunktioner?
 • Varför har vi pengar? Vilka valörer finns det i Sverige? Vad kostar några vanliga varor?
  Vilka andra sätt använder vi när vi ska betala saker och ting?

 Arbetssätt/undervisning

 • Samtal och diskussioner
 • Filmer och texter
 • Intervjuer
 • Eventuella studiebesök 

Bedömning / Dokumentation

Dina förmågor bedöms under arbetets gång när du berättar, diskuterar, ritar och skriver. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: