Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 7 VT19

Skapad 2019-04-17 08:03 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under drygt 100 år har elektriciteten förändrat våra liv. Vi har däremot känt till elektriska fenomen betydligt längre än så. I det här arbetsområdet lär vi oss om allt från elektroner till kopplingsscheman.

Innehåll

PowerPoint:

 

V. 18 - Start: Ström och spänning

Mål:

 • Veta vad elektrisk ström är.
 • Kunna förklara statisk elektricitet.
 • Veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är.
 • Känna till enheterna för ström och spänning.

Material:

Faktahäftet från "Fysik direkt" s. 166-171

Länkar:

Film, vad är ström? : https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204526

Statisk elektricitet, animation: https://phet.colorado.edu/en/simulation/balloons-and-static-electricity

Ström och spänning, batteriet: https://www.youtube.com/watch?v=53vdpvnSD64

 

 

V. 19 - Kopplingsscheman

Mål:

 • Kunna förklara vad som menas med elektrisk ledare, resistans och isolator
 • Kunna rita enkla kopplingsscheman

Material:

Faktahäftet från "Fysik direkt" s. 166-171

Länkar:

Film Ampere/Volt/Ohm : https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204527

Kopplingsschema: https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc

Extra, Ohms lag: https://phet.colorado.edu/en/simulation/ohms-law

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • PowerPoint elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet

Nivå 0
Når inte målen
Nivå 1
Når målen
Nivå 2
Når målen
Nivå 3
Når målen.
Fakta och begrepp
Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället och naturen.
Saknar grundläggande kunskap om elektricitet. Behöver öva på att använda ämnesspecifika begrepp, modeller och teorier.
Har grundläggande kunskaper om elektricitet, och kan beskriva detta med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om elektricitet och kan beskriva detta med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om elektricitet och kan beskriva detta med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikens upptäckter
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan inte ge exempel på naturvetenskapliga upptäckter eller på ett tillfredsställande sätt beskriva deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband hos några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: