Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vecka 17-18 Problemlösning med Django

Skapad 2019-04-17 09:16 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

För att ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Skolverket, 2018). Vi kommer fram till kapitlen där Ruby möter Django och ställs inför olika problem som de måste hitta lösningar till.

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

 

Vi undervisar i problemlösning, och använder programmeringsbegreppen abstraktioner och avlusning. Att abstrahera något innebär att man bortser eller döljer detaljer som är onödiga för det problem eller den uppgift som ska lösas, i syfte att förenkla problemet. Avslusning innebär att upptäcka och rätta till fel och buggar. 

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

Vi läser kapitlen om Django samt ställer barnen inför olika vardagsproblem i verksamheten och motiverar och inspirerar barnen att, precis som Ruby och Django, planera för och pröva olika lösningar och försöka lösa problemen. Vi arbetar med begreppen abstraktioner och avlusning genom att spela parprogrammering ”Vem är jag?” i temaboken.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: