Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella sociala frågor

Skapad 2019-04-17 09:44 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Sociologi
I det här arbetsområdet ska du välja en aktuell social fråga som du ska fördjupa dig i

Innehåll

Centralt innehåll

Aktuella sociala frågor

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik

Innehåll/uppgift

Läsa själv eller tillsammans med någon i läroboken Sociologi av Phillips kapitel 7

Gemensamma genomgångar

Individuellt arbete

Gruppvis sammanfatta och presentera fakta muntligt för övriga

Examinationsuppgift

Du ska utifrån kapitel 7 välja någon fråga som du ska fördjupa dig i. Börja med att formulera några frågeställningar som du vill ha svar på. Använd olika källor, teorier, modeller och aktuell statistik.

Ditt arbete ska redovisas skriftligt eller delvis muntligt inför klassen.

Arbetet lämnas via Urkund på adress: goran.heden.hagagy@analys.urkund.se

 

Matriser

Soi
Aktuella sociala frågor

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Källor
Du ska med viss säkerhet söka information från olika källor samt värdera den med enkla omdömen
Du ska med viss säkerhet söka information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen
Du ska med säkerhet söka information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen
Bekriva, redogöra
Du ska översiktligt beskriva olika samhällsförhållanden. Dessutom ska du översiktligt redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Du ska utförligt beskriva olika samhällsförhållanden. Dessutom ska du utförligt redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Du ska utförligt och nyanserat beskriva olika samhällsförhållanden. Dessutom ska du utförligt och nyanserat redogöra för hur dessa påverkar människors villkor.
Centrala begrepp, teorier, modeller. Samband och slutsatser
I beskrivningarna och redogörelserna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller samt förklara enkla samband och dra enkla slutsatser.
I beskrivningarna och redogörelserna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller samt förklara samband och dra välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna och redogörelserna ska du med säkerhet använda centrala begrepp, teorier och modeller samt förklara komplexa samband och dra välgrundade slutsatser. Dessutom ska du värdera teorierna med nyanserade omdömen och argumentera för deras styrkor och svagheter.
Diskutera
Du ska översiktligt diskutera ena och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra enkla argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Du ska utförligt diskutera ena och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Du ska utförligt och nyanserat diskutera ena och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen ska du framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.
Reflektera
Du ska göra enkla reflektioner över sociala processer
Du ska göra välgrundade reflektioner över sociala processer
Du ska göra välgrundade och nyanseradee reflektioner över sociala processer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: